Horolezectvo: „Nácvik horolezeckej techniky”

klik, zatvoriť okno

(klik, zatvoriť okno)