Chránená krajinná oblasť Horná Orava: „Babia hora-pohľad z juhu”

klik, zatvoriť okno

600 x 800

(klik, zatvoriť okno)