Chránená krajinná oblasť Horná Orava: „Zimná scenéria”

klik, zatvoriť okno

600 x 800

(klik, zatvoriť okno)