Skorušinské vrchy: „Pohľad na Roháče z Blatnej doliny”

klik, zatvoriť okno

800 x 600

(klik, zatvoriť okno)