Pamiatková rezervácia Bobrova raľa: „Drevená plastika v pamiatkovej rezervácii”

klik, zatvoriť okno

800 x 600

(klik, zatvoriť okno)