Chránená krajinná oblasť Horná Orava: „Západ slnka z Babej hory”

klik, zatvoriť okno

800 x 600

(klik, zatvoriť okno)