Biela Orava

Biela Orava je najsevernejší región Slovenskej republiky. Od Poľska ho oddeľuje horský masív Oravské Beskydy (Babia hora 1723 m), od juhu Oravská Magura (Magurka 1112 m). Pramení tu riečka Biela Orava, ktorá sa vlieva do jazera Oravská Priehrada.

Dolná Orava

Región Dolná Orava leží v južnej časti bývalej župy Orava. Na sever od nej leží Biela Orava, na severovýchod Horná Orava. Hranice regiónu Dolná Orava sa stotožňujú s hranicami administratívneho celku, okresu Dolný Kubín.

Horná Orava

Územie Hornej Oravy je súhrnom skoro všetkého čo len môže príroda ponúknuť. Je tu bohato zastúpené rastlinstvo a aj živočíšstvo. Toto územie má tiež zaujímavý krajinný ráz. Krajinu tvorí hlavne horské pásmo Západných Tatier - Roháče a Skorušinské vrchy.

Liptov

Liptov tvorí rozsiahla, asi 80 km dlhá kotlina, ktorej pozdĺžnou osou preteká rieka Váh. Je obklopená piatimi najvyššími horstvami Slovenska a to Veľkou Fatrou, Chočskými vrchmi, Západnými, Nízkymi a Vysokými Tatrami, v ktorých je nespočetné množstvo prírodných krás, atraktívnych pre návštevníkov.

Podhalie

Rázovitý, podhorský kraj susediaci s Oravou na severe, na poľskej strane hraníc. Podhalie sa tiahne od Beskýd po Tatry, od Babej hory (1725 m) cez Nowy Targ až po Bukovinu Tatrzansku. Hlavné stredisko cestovného ruchu je sústredené v Zakopanom a jeho okolí. Oblasť má veľmi dobré podmienky pre pestovanie turistiky počas celého roka.