Kontakt

Centrum Turystyczno-Informacyjne (TIC) Trstena

www.oravatic.sk

Godziny otwarcia
Pon. – Piontek od godz. 10.00 do godz. 15.30

Kom.: 0902 038 067
Tel.: 043/ 5 324 510
e-mail: info@oravatic.sk

Kierownik TIC, Chreneková Eva, e-mail: trstena@oravatic.sk


Niniejszy materiał informacyjny został opracowany dzięki wsparciu finansowemu UE. Za treść dokumentu odpowiada tylko i wyłącznie Miasto Trstena i pod żadnym pretekstem nie może być uznany jako stanowisko UE.


Prosimy o Państwa pytania, sugestie i uwagi.

Warunkiem odesłania formularza jest podanie swoich danych. Formularz zostanie odesłany, jeśli wypełnicie Państwo przynajmniej te rubryki, w których umieszczono wyrazy z pogrubioną czcionką.

Imię, Nazwisko :
E-mail :
Telefon :
Państwa wiadomość :